Samsun Fen Bilimleri - Atölyeler

Atölyeler

Görsel Sanatlar Atölyesi
Görsel Sanatlar Atölyesi’nde, değişik teknik ve malzemelerle, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını beslemek ve onların farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak, temel hedefimizdir.
Zeka Oyunları Atölyesi
Zeka Oyunları Atölyesi’nde öğrencilerimizin kendi yaş grubuna özgü oyunlar ve çalışmalar ile hızlı ve doğru karar verebilmelerini, sonraki aşamaları düşünebilmelerini, olasılıkları hesaplayabilmelerini, mantığı etkili bir biçimde kullanabilmelerini, planlı hareket edebilmelerini hedefliyoruz.
Eğlenceli Bilim Atölyesi
Eğlenceli Bilim Atölyesi’nde öğrencilerin yaptıkları eğlenceli deneylerle; onların fen ve doğa bilimlerine ilgi duymalarını, neden-sonuç ilişkilerini kurmalarını,
Lego-Robotik Atölyesi
Lego-Robotik Atölyesi’nde öğrencilerimizin lego setlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini,
Müzik Atölyesi
Müzik Atölyesi’nde öğrencilerimizin müzik dersi ile ilgili kavramları öğrenirken, farklı enstrümanları, ünlü bestecileri, müzik türlerini de fark etmelerini hedefliyoruz.
Bilişim Atölyesi
Bilişim Teknolojileri Atölyesi’nde doğru internet kullanımı, sanal ortamda iyi ve kötü bilgiyi birbirinden ayırabilmek, sadece bilgisayarı değil, teknolojiyi de tanımak ve doğru kullanmak, değişen ve gelişen teknolojiyi takip etmek amaçlanmaktadır.