Samsun Fen Bilimleri

Bilgin Çocuk Anaokulu

Bilgin Çocuk Anaokulu
2021-03-11
Eğitim hepimizin de bildiği gibi bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının olmazsa olmaz temelini oluşturan yapı taşından bir tanesidir.

Eğitim hepimizin de bildiği gibi bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının olmazsa olmaz temelini oluşturan yapı taşından bir tanesidir. Özellikle de eğitim yaşamının ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

FBO Bilgin Çocuk Anaokulu olarak amacımız eğitimin önemini sadece çocuklarımıza aşılamak değil onların hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Tabi ki bunları yaparken eğlenerek öğrenmeyi aşılamak ve bunu bir ekip çalışması haline getirmek amaçlarımızın arasındadır. Unutmamak gerekir ki “Eğitim meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.” Eğitim ve öğretim insan hayatında çok önemli bir etkiye sahiptir. Öğretim de bizim için eğitim kadar önemli olup FBO Bilgin Çocuk Anaokulu olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşırken bilim ve irfan okulumuz için mihenk taşıdır. Buna örnek olarak; çocuklarımıza hedeflerimizin büyük olmasını öğretebilmek için LEGO Education sınıfı açarak onların hem ince motor becerilerini pekiştirmek hem de hayal dünyalarının kapılarını sonuna kadar açmayı hedefledik. Aynı zamanda soyut olan düşünce yapılarını LEGO yardımı ile somutlaştırmalarına yardımcı olmayı amaçladık.

Fatma CİVELEK
Fen Bilimleri Bilgin Çocuk Anaokulu Koordinatörü


VİZYON

Fen Bilimleri Bilgin Çocuk Anaokulu olarak doğru ve kaliteli eğitim veren, kurumsallığını koruyarak tüm çocuklara eşit ve her birinin değerli bir birey olduğunu anımsayarak evrensel değerlerimizi ön planda tutup çevresine ülkesine ve en önemlisi kendine saygılı bireyler yetiştirmek.

MİSYON

Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları adına uygun
ortamı oluşturmak ve bu ortamı alanında uzman bir ekip ile düzenli programlar oluşturarak yapmak

BRANŞ DERSLERİMİZ

-İngilizce

Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenme gerekliliğini temellendirecek birçok neden vardır. Bunların başında; yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerinde düşüngüsel gelişim olarak olumlu sonuçlar vermesi ve çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemesidir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. 

Çocuk yabancı dili öğretmen tarafından sunulan çocuk şarkıları, hikayeler ve oyunlar sırasında keşfeder. Erken yaşlarda çocuk kendini tanımaktan ve kendine yakın bulduğu durumlarda yabancı dilde oyun oynamaktan çok zevk alır. Çünkü bu situationlar bizzat çocuğu sahneye koyar ve bunu çocuğun günlük, gerçek, somut alışkanlıklarından ve kişiliğinden yoksun bırakmadan yapar. Bu yaşlarda, çocuğun dil bilgisi henüz soyut olmadığından dili bilmesi elle yapılan oyunlar, sınıflamalar, dili kullanıma yönelik oyunlar ve içkin bir gramer yapılandırmasıyla oluşturur. Oyun, doğal öğrenme yönteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Doğal öğrenme çocuğun temel ihtiyaçlarına cevap vermekle özdeşleşen bir kavramdır. Küçük çocukların ihtiyacı ne olabilir? Oyun oynamak, şarkı söylemek, masal dinlemek, basit resimler yapmak. Bu yaştaki çocuklar duydukları şeyleri tekrar etmekten büyük zevk duyarlar. Sonuçta, bu yaş çocuğu, kendi diline özgü yabancı sesleri üretmekte ve başka bir dile ait bir cümlenin vurgusunu taklit etmede yeterli bir kapasiteye ulaşır. 

Fen Bilimleri Bilgin Çocuk Anaokulu’nda İngilizce öğretim programımız da; Cambridge kaynaklarından olan “Super Safari ve Greenman & the magic forest “ kitapları kullanılmaktadır. Yararlanılan kitaplarda aktif şarkılar ve yaratıcı el sanatlarının yanı sıra, çocukların evde ebeveynleriyle de eğlenebilecekleri ve küçük motor becerilerini geliştirirken öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren TPR (veya Toplam Fiziksel Tepki) etkinlikleri yer almasından dolayı yaparak-yaşayarak öğrenme mevcuttur. İngilizce derslerinde yaratıcılığı da ön plana çıkarmak amaçlandığı için kitaplardaki çapraz temalara sahip sayfalar, çocukların etraflarındaki büyüleyici dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur. Kitapların yıllık planları göz önünde bulundurularak uygulanan İngilizce derslerinde konulara ek iletişimsel yeterliliği, 5 yetinin eş zamanlı gelişimini baz alarak öğrencilerimize nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir dil edinim yaşantısı sunar.

-Robotik Kodlama

KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN BİLGİSAYAR KULLANMANIZ GEREKMEZ
Çocuklar yapboz birleştir gibi kod bloklarını birleştiriyor, oyunlar, uygulamalar yapabiliyor ve bunun için programlama bilgisine ihtiyaç duymuyor. Sürükle ve bırak yöntemiyle kodlama yaparken hem eğleniyor hem de programlama mühendisliğinin en temel yeteneği olan algoritma geliştirmeye öğreniyorlar.Geliştirdikleri uygulamaları başkalarıyla paylaşıp arkadaşlık kazanıyor, eleştirisel bakış açısıyla projeleri ele alıyorlar ve geri bildirimde bulunuyorlar. Bilgisayarlar üzerinde birçok bileşeni kullanarak tanıyor, bilgi ve deneyim kazanıyorlar. En önemlisi, bunları yaparken bolca eğleniyorlar!
Neden Katılmalı?
Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, yaratıcı düşünme, sistematik düşünme, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.
Lego Education ile Öğrenmeyi öğrenmek erken çocukluk döneminde başlar. Çocukların bütünsel gelişim süreçlerini destekleyen bu çözümlerle öğrenme ortamlarında fark yaratmayı hedefliyoruz. Lego ile oynarlarken çocuklar için çok önemli olan ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecek bazı özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örnek mi? Hayal gücünü kullanma, kendine güven, bağımsızlık, yaratı- cılık, sabır, kendini doğru ifade edebilme gibi… Ayrıca; Küçük kas becerilerini destekleyerek okul öncesi dönemde ileriye dönük fiziksel kazanımlarda da bulunuyoruz. Hayallerinin peşinden giden, meraklarını önemsediğimizi hisseden çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamda keyifli vakit geçiriyorlar.

-Neşeli Bilim

Özel Samsun Çizgi Üstü Fen Bilimleri Okulları Bilgin Çocuk Anaokulu’ nda Eğlenceli Bilim Dersi kapsamında minik bilim insanları yetişiyor. Çocuklarımız bilimin ışığında, sevgiyle öğreniyorlar. Bizlere büyülü olarak sunulan olayların temelinde bilimin olduğunu deneyimleyerek gözlemliyorlar. Minik elleri ilk önce Pasteur Pipeti tutmayı ve kullanmayı öğrendi. Sihirli Kum’ un aslında sihirli olmadığını, sihirli gibi gö rünmesinin nedeninin maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olduğunu kavradılar. Vücudumuzdaki sistemlerde neler olup bittiği, kanımızın kemik iliklerimizde üretildiği, kalbin çalışma prensibi, steteskobun nasıl yapıldığı, uzaydaki gök cisimlerinin neler olduğu, yıldızların neden küçük göründüğü ve daha sayamadığımız pek çok kazanımı deneyerek, gözlemleyerek, yaparak öğreniyorlar.  

-Spor Kulübü ( FSK )

Özel Samsun Çizgi Üstü Fen Bilimleri Okulları Bilgin Çocuk Anaokulu’ nda Eğlenceli Bilim Dersi kapsamında minik bilim insanları yetişiyor. Çocuklarımız bilimin ışığında, sevgiyle öğreniyorlar. Bizlere büyülü olarak sunulan olayların temelinde bilimin olduğunu deneyimleyerek gözlemliyorlar. Minik elleri ilk önce Pasteur Pipeti tutmayı ve kullanmayı öğrendi. Sihirli Kum’ un aslında sihirli olmadığını, sihirli gibi gö- rünmesinin nedeninin maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olduğunu kavradılar. Vücudumuzdaki sistemlerde neler olup bittiği, kanımızın kemik iliklerimizde üretildiği, kalbin çalışma prensibi, steteskobun nasıl yapıldığı, uzaydaki gök cisimlerinin neler olduğu, yıldızların neden küçük göründüğü ve daha sayamadığımız pek çok kazanımı deneyerek, gözlemleyerek, yaparak öğreniyorlar.

-Halk Dansları 

Disiplin açısından halk oyunlarının çok olumlu etkileri vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar. Ayrıca kazanım olarak halk oyunlarının çocuklar üzerindeki psikolojik, sosyolojik ve fiziksel gelişimi konularındaki etkileri yüksektir. Anaokulu çağındaki 3-4-5 yaş çocuk grubu, halk oyunları ve dans sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Dönem içerisinde derslerimizde yapılan çalışmalarda,şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada toplamayı öğretmektedir.
Çocuklar için sayısal zekanın gelişmesinde halk oyunları dersi çok önemlidir. Ritim duygusunun gelişmesi, çocukların okuldaki diğer derslerine de olumlu yönde etki etmektedir.
Gösteri sonunda alınan alkış ve başarıların hepsi çocuklara olmalıdır. Bu amaçla daha az başarılı çocukların, kendilerine güvenlerini ve daha çok çalışma isteği duymalarını beraberinde getireceği kazanımlarımızın başında gelmektedir.

-Müzik

Sosyal gelişim açısından, çocuğun bulunduğu ortama rahat bir adaptasyon süreci sağlaması, kendine güvenen bir şekilde ifade yeteneğinin gelişmesi için müzik etkinliklerine verilen önem oldukça faydalıdır. Grup çalışmaları, çocukların sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olacaktır. Grupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması enerjisini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlayabileceği ve ritimmelodi duygusunu geliştirebileceği türden bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar her türlü materyalden elde edilen sesleri kullanma, deneme, öğrenmeye gereksinim duyarlar. Çocukların melodik kavramları, yetişkinlerinkinden farklıdır ve yetişkinlerine standartlarına göre değerlendirilmemelidir. Okul öncesi çocuk öncelikle seslerle ilgilenir, neyin hangi sesi çıkardığını merak eder. Müzik çocuğun yaşamının bir parçası malıdır. Eğer müzik çocuklar için bir olacaksa yaşamının bir parçası olmalıdır. Çocuk başka şeylerin yanı sıra, güvenlik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir etkinlikte yer alabilme ve kendi sorunlarıyla yüzleşme ve başarılı olmaya gereksinim duyar. Dinlemeye odaklanma, dikkati bir noktaya yoğunlaştırmayı geliştirerek belirli sesleri yada verilen yönergeleri anlamalarında etkilidir. 

Şarkılı oyunlar, müzik eşliğinde yürüme, koşma, zıplama gibi hareketler ve şarkıdaki duraklamalar, dinlemeye odaklanmayı sağlamaktadır. Müziksel öğrenmenin temeli olan dinleme ile ilgili etkinler bu amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Okul öncesi dönemde verilen müzikal eğitim, çocuklara hafızada tutma yeteneği kazandırır. Hedefimiz müzisyen yetiştirmek değil, müziği seven, vicdanlı, sevgi dolu, kendine güvenen, iyi dinleyiciler yetiştirmektir.

-Drama

Drama, okul öncesi yıllar boyunca bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel, dil gelişimi, empati kurabilme becerisini büyük ölçüde
tamamlamaktadır. İstenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için bu dönemde çocukların etkin bir okul öncesi eğitim almaları oldukça önemlidir. En iyi ve kalıcı öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir.

Drama da çocukların işbirliğinde olduğu, bedensel aktiviteleri barındırır. Her şey yaşantı yoluyla deneyimlenir, beyin fırtınası ile tartışılır, yeni bir ürün koyma- yaratma ile son bulur. Çocuk karmaşık olayları anlaşılır hale getirir, problem yaratır ve çözer, dikkat, konuşma, algılama, etkin dinleme, anlatma, yorumlama gibi yeteneklerini geliştirir. Eleştirel ve sokratik düşünmeyi sağlar. Daha önce bildikleri ile yeni öğrendiği bilgilerin sentezini yapar. Kavram geliştirmeyi sağlar. Ezbere ve bilgi yığmacasına dayalı bir eğitim sürecinden, çeşitli etkinlikler ve uygulamaların yapıldığı, bilgiyi arayan ve paylaşan bir eğitim dizgesine geçiş sağlar.
Grup etkinliğidir, duygularını, hayal gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Sanat duyarlılığı, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini arttırır. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan gülük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açıları geliştirmesi sağlanmaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuklar, dil becerilerini yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Etkinlik sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatarak, çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyalog kurar, doğal etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızınıayarlayabilir.
Drama, zihinsel olarak taklit ederek, duygularını geniş ölçüde ifade edebilen çocuklar hedefler. Bireyin her alanda kendini tanımasına imkan sağlar. Çocuk iç dünyasınnı yansıtarak, arkadaşları ile kaynaşmakta, gruba katıldığı andan itibaren bastırılmış duygularını dışa vurduğu için de rahatlamaktadır. Çocuğun kişilik temellerinin atıldığı bu dönemde drama çalışmalarına sık sık yer verilmesi, çocuğun tüm gelişim aşamaları açısından önemli ve gereklidir. Yaratıcı drama; çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, psikomotor, dil ,özbakım becerilerini geliştirip destekleyen belki de aktif olarak etkinliklere katıldıkları en önemli eğitim aracıdır.

-Görsel Sanatlar

Sanat, insanların doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi araçlarla etkili, estetik ve özel bir tarzla ortaya koyma biçimleridir. Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa­tı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler­ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları­nı geliştirir. Fen Bilimleri Bilgin Çocuk Anaokulu olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesini desteklediğimiz gibi görsel sanatlarda da aynı desteği çocuklarımıza veriyoruz.

-Satranç

Ülkemizde gittikçe popüler hale gelen satranç sporunda, gün geçtikçe satranca başlama yaşı da azalmaktadır. Bununla birlikte Fen Bilimleri Anaokulu’nda 4-5 yaş öğrencilerimizle birlikte satranç ile bu dönem tanıştık. Satrancı küçük yaşlarda öğrenen çocuklarımızda, zihin ve hayal kurma becerisi gelişmekte, etkin bir düşünme pratiği kazandırmaktadır, dikkat, konsantrasyon ve öngörüyü geliştirmektedir.
Bunların yanı sıra öğrencilerimizin yaşını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Satrancı salt spor olarak anlatmak onların algısını azaltabilmektedir. Dersimizde taşları tanırken, taşların şekillerini gösterip dokunsal becerilerini de kullanmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde daha eğlenceli ve daha kalıcı bir öğrenme sağlamış oluyoruz.
Ayrıca satranç sporu küçük yaşlarda öğrenildiği zaman rakibe saygı ve centilmenliği, sportmenliği kazandırmaktadır. Satranç maçı yapmaya başlamadan önce tokalaşıp rakibe başarılar diliyoruz, ve maçımız bittiği zaman yine tokalaşıp tebrik ediyoruz.  

-Psikolojik Danışmanlık

Okul öncesi çocukların bir çok alanda hızla geliştiği ve büyük oranda gelişimlerinin tamamlandığı bir dönemdir. Bu dönemde fizyolojik gelişimlerinin yanı sıra psikolojik gelişimleri de bir o kadar önemlidir. Fen Bilimleri Bilgin Çocuk Anaokulu olarak çocuklarımızın psikolojik iyiliğinin de önemli olduğunu ve takip edilmesi gerektiği bilincindeyiz. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimini sağlama, dil gelişimini sağlama kişiliği oluşturan ilgi, yetenek, tutum ve değerleri güçlendirme, güven duygusunu, özerklik ve girişimcilik özelliklerini güçlendirme benlik kavramını güçlendirme sosyalleşmeyi sağlama gelişimsel odaklı çalışmalar yapılmaktadır.
Okulumuzda psikoloğumuz gün içerisinde gözlemde bulunarak çocuklarımızı daha yakından tanımakta ve davranışlarını teşhis etmektedir. Ayrıca anaokuluna uyum süreci, öz bakım, ilkokula hazırlık ve yeteneklerin belirlenmesinde öğretmene ve aileye destek olmaktadır. Bu sayede bireysel farklılıkların takibini, rehberlik hizmetini ve aile danışmanlığını etkin şekilde uygulayabiliyoruz.
Bunun yanı sıra okulumuzda; değerler eğitimi, zor durum kartları ile role-playing, oyun terapisi ile çocuklarla psikoeğitim çalışmaları(mahremiyet, akran zorbalığı vb.) ve velilere yönelik seminerler ile yapılan bütün çalışmalarımız desteklenmektedir.  

-Sağlık Hizmetleri

Okulda hemşiremiz okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir. Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir. Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder. Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır. Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar. Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır. Öğrencilerin fiziksel büyüme ve gelişimleri için sınıf öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul psikoloğu ile öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağlar.