Samsun Fen Bilimleri

Ortaokul

Ortaokul
2021-03-11
Öğrencilerin eksik olduğu konularda,gerek birebir gerekse grup halinde konu anlatımı-öğretimi, o konu ile ilgili soru çözme programıdır.Böylece öğrenci konu eksikliğini giderdiği gibi geliştirici ATP ile notunu yükseltme olanağına da sahip olur.

FEN BİLİMLERİ OKULLARININ ÜÇ TEMEL HEDEFİ VARDIR:

 1. Akademik Başarı
 2. Dil Eğitimi
 3. Sanatsal ve Sprotif Beceri
   

AKADEMİK BAŞARI İÇİN ATP(Akademik Takip Programı)

Öğrencilerin eksik olduğu konularda,gerek birebir gerekse grup halinde konu anlatımı-öğretimi, o konu ile ilgili soru çözme programıdır.Böylece öğrenci konu eksikliğini giderdiği gibi geliştirici ATP ile notunu yükseltme olanağına da sahip olur.

ÖĞRETMEN KADROSU

İyi bir eğitimin iyi bir öğretmen kadrosuyla olacağı gerçeğiyle alanında güçlü,bilgi ve birikimiyle öz güven sahibi,çocuklarla iletişim kurabilen dershane-okul geleneğini iyi bilen bir öğretmen kadrosuna sahibiz.

DENEME SINAVLARI

Fen bilimleri okullarında değerlendirme süreci hazır bulunuşluk sınavıyla başlar.Hazır bulunuşluk sınavı bir önceki yılın konularını kapsayacak nitelikte olur ve merkezden şubelere gönderilir.

Ayrıca her sınıfa düzeyine göre farklı sayılarda deneme sınavları uygulanır.

KONU TARAMA SINAVLARI

Her zümrenin kendi içinde hazırladığı sorulardan oluşan KTS'ler sadece işlenen konuları içerir.
Her dönemde belli sayılarda yapılan bu sınavlarla öğrencilerin eksik kazanımları tesbit edilir ve ATP'ye yönlendirilir.

LGS ÇALIŞMALARI

 • 8.Sınıf dersleri her yıl ağustos ayında başlatılır.Okulların başlangıcına kadar her gün 5 saat ders yapılır.
 • 8.Sınıfların danışman öğretmenliğini LGS hazırlığı yapan öğretmenlere verilir.
 • PDR servisi ile birlilkte ders çalışma programı belirlenir.
 • Hafta için en az 2 gün ATP yapılır.


SORU SORMA BANKOLARI

Fen bilimleri okullarında her branş belirlenen günlerde alanıyla ilgili,öğrencilerden gelecek soruların çözümünü yapar. Soru çözme saatleri dışındadır. Sorusu çözülen öğrencinin adı listeye yazılarak aylık raporlar halinde idareye ve veliye iletilir.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Yabancı Dil öğretiminde tüm sınıflarda ortak Avrupu Dil Öğretim Çerçeve Plan(Common European Framework For Language Larnin) esas alınmas ve en etkili yöntem olarak iletişimsel yöntem Edinimsel(Communica Tive Apparoach) kullanılacaktır.

5.Sınıf hazırlık sınıfıdır.Yerli ve yabancı öğretmenlerle haftalık 20 saat ingilizce dersi verilir.Öğrencilerin yıl sonunda A2+ seviyesini tamamlamış B1 seviyesine ulaşmış olması hedeflenir.

6.Sınıfın sonunda B1 seviyesi tamamlanır.

7.Sınıfın sonunda B1+ seviyesine ulaşması hedeflenir.

8.Sınıflar LGS çalışmalarının sonuna kadar devlet okullarında okutulan ingilizce kitabının içeriğinden sorumludur.Derse iki ayrı öğretmen girer. Biri konu anlatımı yaparken diğer öğretmen ise test tekniği ve soru çözümünden sorumludur.

8.Sınıftan mezun olan Fen Bilimleri öğrencisi B1+ seviyesini tamamlamıştır.

ULUSLARARASI PROJE VE YARIŞMALAR

İlgili Zümreler tarafından her yıl sene başında öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunacak proje ve yarışmalar araştırılır.Bulunan uygun proje ve yarışmalar okul idaresine sorulur.Okul yönetiminin uygun gördüğü ve onay verdiği yarışma ya da projelerle ilgili gerekli çalışmalar yapılır.Proje ya da yarışmalarda farklı öğrenci gruplarıyla çalışmalar yapılır.Proje ya da yarışmalarda farklı öğrenci gruplarıyla çalışılarak çok sayıda ve farklı öğrencinin bu çalışmalara katılması hedeflenir.


LABORATUVAR EĞİTİMİ

Eğitim kurumlarında iyi bir fen eğitimi ancak laboratuvarlarda deney uygulamalarının yapıldığı,ezbercilikten uzak derlerle mümkündür.Yaparak,yaşayarak öğrenme derin izli,uzun süre kalıcıdır genelleme olanağı sağlar,yaratıcılığı teşvik eder,problem çözme yeteneğini geliştirir.Fen Bilimleri Okulları fizik,kimya,biyoloji derslerini uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda gerçekleştirerek öğrencileri bu alanda en iyi şekilde yetiştirir.,

SOSYAL ETKİNLİKLER

Her öğrencinin kendi ilgi,beceri ve sosyal kimliğine uygun etkinliklerle yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi,toplumun bir ferdi olduğunu kavraması,öz güven kazanması,paylaşma ve bölüşme alışkanlığı edinmesi amaçlanır.

Bu amaçla düzenlenecek etkinlikler arasında;

 • 1.Sosyal sorumluluk projeleri üretip bunları hayata geçirmek
 • 2.Kullanmadığı veya paylaşmayı düşündüğü kitap,giysi,oyuncak...gibi bir eşyasını ihtiyacı olan birisine vermek
 • 3.Çevre ve müze gezileriyle yaşadığı kenti tanımak
 • 4.Tuttuğu takımın maçına gitmek veya sevdiği bir sanatçının konserine katılmak
 • 5.İlgi duyduğu bir spor veya sanat alanında kendini geliştirmek


KULÜP ÇALIŞMALARI                                                

 1. Masa Tenisi Kulübü
 2. Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü
 3. Resim Kulübü
 4. Piyano Kulübü
 5. Yüzme Kulübü
 6. Tenis Kulübü
 7. Basketbol Kulübü
 8. Futbol Kulübü
 9. Voleybol Kulübü
 10. Robotik ve Kodlama Kulübü